Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

A star in the sky, a universe within.

"Stars never fail to shine bright."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου