Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Τα δάκρυα μετανοίας.

Όσα έχω γράψει τα ξέγραψα και με καινούριο μελάνι ξαναέγραψα.

Ότι ήξερα, το ξέχασα, για να μάθω από την αρχή σωστά.

Όλες μου τις ώρες μέτρησα και ήταν άδειες οι ένδεκα.

Τόσα δάκρυα έχυσα για να βρω την αγάπη ξανά.